Saithe

,

2017-09-22T17:36:52+00:00

Get Offers Now! Saithe Scientific Name: Pollachius Virens Product Form: 1. Frozen Saithe Fillet Skin on, boneless, PBI, chemical treated / free Size: 500-1,000g 2. Frozen Light Salted Saithe Fillet Skin on, boneless, PBI Size: 500-1,000, 1,000g up 3. Frozen Saithe Portion Skinless, boneless, PBI, chemical treated / free Size: 100-200g Packing: Retailer [...]

Redfish

,

2017-09-22T17:38:15+00:00

Get Offers Now! Pacific Red Fish / Atlantic Red Fish / Ocean Perch Scientific Name: Sebastes Alutus / Sebastes Mentella Product Form: 1. Frozen Redfish Fillet Skin on / skinless, boneless, PBI, chemical treated / free Size: 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8oz up 2. Frozen Redfish Steak Skin on, bone on, PBI Size: [...]

Halibut

,

2017-09-22T17:40:56+00:00

Get Offers Now! Greenland Halibut Scientific Name: Reinhardtius hippoglossoides Product Form: 1. Frozen Halibut Fillet Skin on / skinless, PBI / PBO, chemical free / treated Size: 100-200, 200-400, 400-600, 600g up 2. Frozen Haddock Portion Skin on / skinless, PBI / PBO, chemical free / treated 3. Frozen Haddock Steak Skin on, [...]

Hake

,

2017-09-22T17:50:31+00:00

Get Offers Now! Canadian Hake Scientific Name: Merluccius Productus Product Form: 1. Frozen Hake Fillet Skin on / skinless, boneless, PBO / PBI, chemical free / EU treated Size: 2-4, 4-6, 6-8, 8oz up 2. Frozen Hake Portion Skinless, boneless, PBO, chemical free / EU treated Size: 2-4, 4-6oz 3. Frozen Hake Block [...]

Tilapia

,

2017-09-22T17:51:02+00:00

Get Offers Now! Tilapia Scientific Name: Oreochromis Niloticus Product Form: 1. Frozen Tilapia WR Whole round, IQF Size: 100-200, 200-300, 300-500, 500-800, 800g up 2. Frozen Tilapia G+S, G+G Gutted, IQF Size: 200-300, 300-500, 500-800, 800g up 3. Frozen Tilapia Fillet Skin on / skinless, PBI / PBO, normal / deep skinned, normal [...]